Високоповдигащи колички /стакери/

Linde L10 - L12 (мод. 1172-00)

Товароподемност: 
1.0-1.2 т.

Linde L12AP/SP - D12AP/SP (мод. 133)

Товароподемност: 
1.2-1.4 т.

Linde L14 - L20 (мод. 1173-00)

Товароподемност: 
1.4-2.0 т.

Linde L14AP – L20AP (мод. 1173-01)

Товароподемност: 
1.4-2.0 т.

Linde L10AS - L12AS (мод. 1172)

Товароподемност: 
1.0-1.2 т.

Linde L14AS - L16AS (мод. 133)

Товароподемност: 
1.4-1.6 т.

Linde L06AC - L16AC (мод. 1171)

Товароподемност: 
0.6-1.6 т.

Linde D06 - D08 (мод. 1160-00)

Товароподемност: 
1.6-1.8 т.

Linde D10 (мод. 1163)

Товароподемност: 
1.0-2.0 т.

Linde D10 AP (мод. 1163)

Товароподемност: 
1.0-2.0 т.

Linde D12S - D12SF (мод. 1164)

Товароподемност: 
0.8-1.8 т.

Linde D12R (мод. 1164)

Товароподемност: 
1.0-2.0 т.

Linde D12 RW (мод. 1164)

Товароподемност: 
1.0-2.0 т.

Linde L14RW - L16RW (мод. 1174)

Товароподемност: 
1.4-1.6 т.

Linde L14Ri - L16Ri (мод. 1174)

Товароподемност: 
1.4-1.6 т.
Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard