Dynamic Mast Control

Ашафенбург, 29 Януари 2015 - Linde Material Handling обяви пускането на пазара на иновативна и много важна система-асистент за ричтраци подпомагаща оператора от края на месец Март. Тестовете на тази уникална Linde система приключиха и тя ще бъде интегрирана в настоящата серия ричтраци Linde R14 – R20.

„Нуждата за по-високи стелажни системи в складовите стопанства и дистрибуционни центрове продължава да расте.“, казва Александър Шмид ръководител дивизия ричтраци и влекачи в Linde Material Handling. Това означава, че се появява все по-голяма нужда от рийтраци с височина на повдигане над 8 000 мм. Процентът на такъв тип машини продадени през 2005г е 38%, докато през изминалата 2014 г този процент е 52%.

Всъщност по-големите височини на повдигане поставят на изпитание способностите на операторите. С напълно вдигната мачта вибрациите, които се получават от изтеглянето и прибирането и са по-осеземи при по-големи натоварвания. И също така при работа с палет на максимална височина напречното огъване на мачтата се увеличава.

При поставянето на палет на мястото му в стелажната система операторът трябва да изчака докато вибрациите и клатенето на мачтата спрат, защото дори и при най-малките вибрации операторът е затруднен при поставянето на палета на място в стелажната система. И в най-лошия случай може да се стигне до повреждане на стелажа или разместване на товара, който е складиран по-рано. Това може да се случи, защото колкото по-голямо е огъването на повдигателната уредба, толкова е по-голям рискът палетът да бъде поставен по-дълбоко в стелажната система, съответно палетите ще са разместени и така ще се загуби симетрията на подреждане или се появява т.нар. „ефект на комина“

При големите височини на стелажиране правилното позициониране на палетите е от изключително значение, защото така се затруднява работата на операторите и центърът на тежестта на обработвания товар се увеличава.

Когато рийчтракът се доближи до стелажната система за да обработи такъв палет е невъзможно той да се позиционира така, че да извърши операцията от първия път. Това означава, че операторът трябва да придърпа палетът към себе си, за да може да го повдигне правилно, което действие удължава времето за обработка на товара. Също така има възможност повдигнатият товар да се удари в стелажната система или в съседния палет.

Новата сензорно контролирана система "Dynamic Mast Control" (DMC) оказва изключително голяма помощ на оператора като му предоставя по-спокойна и високо ефективна работна среда. Ключът към тази система е изключително чувствителен сензор, който се намира в моторното отделение на машината. Уникалната и иновативна система “Linde Electric Reach” автоматично осигурява плавно повдигане и изтегляне/прибиране на мачтата за достигане на оптимална производителност.

Тази система разработена от Linde автоматично компенсира и намалява вибрацииите на повдигателната уредба чрез плавни и гладки движения на виличния трегер прецизно, бързо и енергийно ефективно. Това означава, че операторът на ричтрак с марка Linde оборудван със системата за стабилност DMC не трябва да чака клатенето на мачтата да спре, за да остави палета и така да работи по-бързо, по-стегнато и по-безопасно. Също така при вземането на палет от стелажа операторът е сигурен, че товарът лежи на цялата площ на вилиците още при първата маневра, което води до по-кратки цикли на обработка на товарите, и рискът от удар в стелажната система или в съседен товар е практичекси елиминиран.

Тази иновация дава голяма и ценна възможност за нашите клиенти да посрещнат дневните предизвикателства при предоставянето на високо ефективна и икономически изгодна логистика ден след ден.


Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard