Доставени бяха първите кари с горивна клетка в Европа

Linde MH вече ще предлага електрокари с горивна клетка в своето продуктово портфолио!

Линде направи поредна огромна крачка по пътя към засиленото внедряване на иновативни технилогии за задвижване след като достави два електрокара с горивна клетка на Linde Gases Divison – подразделение на The Linde Group. Linde MH е първият производител на подемно-транспортна техника в Европа, който пуска в серийно производство кари с горивна клетка за специфични клиентски решения.

Двете доставени подемни машини с горивна клетка са базирани на модела на 3-тонния електрокар Linde E30-336. Но вместо с обичайната 80V тягова батерия, те са оборудвани с горивна клетка и резервоар, зареден с газообразен водород под 350 bar налягане. Извлеченият от водорода ток от своя страна захранва електромоторите, които задвижват електрокара. Успоредно с това специални големи кондензатори изпълняват функцията на буфер, за да могат покрият нуждата от пикова мощност при стартиране и повдигане на товара. Подемно-транспортните средства носят знака „CE” и се допуска да се движат в пътно-транспортната мрежа. По технически параметри и способности специалната машина не отстъпва от нейния „двойник” електрокар с тягова батерия.

Карите с горивни клетки Linde бяха разработени през последните две години съвместно с канадската компания Hydrogenix – дългогодишен кооперативен партньор на Linde и производител на горивни клетки. Единият от доставените в Linde Gas електрокари ще бъде използван за транспортирането на бутилки с газ от производствения цех до площадката за товарене и разтоварване, при което трябва да пресича и една обществена улица, а вторият е в зоната за пълнене на бутилки с газ. Двата електрокара с горивни клетки ще заместват дизеловите мотокари, използвани досега за същите дейности. Зареждането на газовия резервоар се извършва бързо и безопасно на колонка за зареждане при цеха за водород на Linde Gas и механизмът е сходен със този при зареждането на автомобил на бензиностанция.

Предимството от задвижването посредством горивни клетки е в „нулевите емисии” , които произвеждат машините. Отпадъчният продукт, който се образува при разпада на въглеродните молекули е чиста вода. Други предимства на задвижването с горивни клетки е отпадането от нуждата за използване на тягова батерия и часовете, изгубени при зареждането и смяната и, както и липсата на опасност от употребата на оловно-киселинни батерии.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard