За Linde най-важното нещо е сигурността

Неизбежно се случват инциденти, когато хора и машини работят на едно място. В индустриалните помещения, в които се използват мотокари и има и пешеходци, рисковете от инциденти са много повече. Мотокарите и електрокарите са тежки машини, които макар и с добра маневреност, не винаги успяват да избегнат сблъсък. Безопасността винаги трябва да бъде приоритет, което довежда и до разработването на системата за безопасност Linde Safety Guard. Тя взема предвид всички слепи точки в едно помещение, завиването на мотокарите на места без видимост, вероятността един шум да представлява опасност и други рискове. Нека да разгледаме тази иновация в интралогистиката по-подробно.

Безкомпромисна сигнализация

В основата си, новата система на Linde, всъщност е система за мониторинг и сигнализация, които работят в синхрон. Те засичат всички потенциални опасности и предупреждават и водача на мотокара, и пешеходците предварително. Самата сигнализация се случва чрез звук и светлина, мигащи LED лампи и вибрация. Липсата на такава сигнализация би довела до инциденти, които могат да са както наранявания, така и унищожаване на продукция, а никой бизнес не се нуждае от подобни ситуации.

Системата за безопасност е разработена от компанията Comnovo, която става собственост на Linde през 2017 г. Още тогава, системата за безопасност вече е била внедрена в производства и е показвала отлични резултати.

Кои са най-опасните зони?

Има определени места във всяко едно производство, склад или индустриално помещение, където стават най-често инциденти. Тези места са обикновено допирните точки на машините с пешеходците като входни врати и кръстовища. Такива места са и тези с намалена видимост като ъгли, остри завои и др. Системата за безопасност предупреждава за опасностите в тези места, като сигналът не се губи дори и през стени и плътни прегради. Това не означава, че сигнализацията ще се включва без реална опасност, тя е толкова прецизна, че не дава фалшиви сигнали.

Инциденти възникват не само заради слепи точки, ами и заради твърде бързо каране на мотокарите. Не е рядкост операторите да не се съобразят с факта, че има преминаващи хора, когато се движат през дълги прави участъци. Linde Safety Guard системата се грижи и за това - ограничава скоростта на места, където трябва.

Ако в едно индустриално помещение има повече от един мотокар, напълно вероятно е да станат инциденти между тях. Системата на Linde за безопасност предупреждава всички участници в движението, като дори показва посоката на движение на останалите мотокари. Ако два мотокара се приближат твърде много, машините сигнализират на водачите. Разстоянието, на което се включва тази сигнализация, може да се настройва различно.

Системата за безопасност Linde Safety Guard

Системата е разработена, за да бъде от полза както за мотокарите, така и за персонала. Възможността ѝ да засича опасности, дори и през стени, е от огромна полза при предотвратяването на инциденти. Всичко това се случва благодарение на предаватели и приемници, които трябва да се носят от всички пешеходци в залата, както и да са монтирани на всички мотокари. Предавателят излъчва сигнал, че мотокарът е в движение, а приемникът го улавя. Тези устройства ограничават и скоростта на движение на карите. Прецизността на системата Linde Safety Guard е безспорна и определя точното местоположение на заплахата до 10 см разлика. Честотата, на която оперират устройствата е 4GHz, тя е различна от честотите на Wi-Fi мрежите и няма как да има смущения. Цялата система може да бъде строго персонализирана за всеки един флот от мотокари и за всички видове складови помещения и производства.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard