Оригинални вилици Linde 140x50x2200 mm, 3А

Цена: 
1 554,33 €
Всички посочени цени са без ДДС
Марка: 
Мярка: 
ISO клас: 
Размери: 
140х50х2200 мм
Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard