Вилици

Кат. № Галерия Вид машина Тип машина Серия машина Марка Цена
1004473001 Оригинални вилици Linde 130x60x1100 mm, 4A Linde
1004474001 Оригинални вилици Linde 150x70x1100 mm, 4A Linde
1004470909 Оригинални вилици Linde 80x40x1800 mm, 2A Linde
1004471501 Оригинални вилици Linde 100x45x1100 mm, 3A Linde
1004473002 Оригинални вилици Linde 130x60x1200 mm, 4A Linde
1004472206 Оригинални вилици Linde 120x50x1600 mm, 3А Linde
1004472223 Оригинални вилици Linde 130x60x1300 mm, 3A Linde
1004470910 Оригинални вилици Linde 80x40x2000 mm, 2A Linde
1004473004 Оригинални вилици Linde 130x60x1400 mm, 4А Linde
1004472231 Оригинални вилици Linde 140x50x1800 mm, 3А Linde
1004472224 Оригинални вилици Linde 130x60x1400 mm, 3A Linde
1004474003 Оригинални вилици Linde 150x70x1300 mm, 4A Linde
1004471200 Оригинални вилици Linde 100x45x800 mm, 2A Linde
1004473005 Оригинални вилици Linde 130x60x1500 mm, 4A Linde
1004470901 Оригинални вилици Linde 80x40x900 mm, 2A Linde
1004474004 Оригинални вилици Linde 150x70x1400 mm, 4A Linde
1004473007 Оригинални вилици Linde 130x60x1800 mm, 4А Linde
1004473000 Оригинални вилици Linde 130x60x1000 mm, 4A Linde
1004472200 Оригинални вилици Linde 120x50x1000 mm, 3А Linde
1004472221 Оригинални вилици Linde 130x60x1100 mm, 3A Linde
1004474000 Оригинални вилици Linde 150x70x1000 mm, 4A Linde
Удължители за вилици 100/60/1600 мм 151,34 €
100/60/1800 msc Удължители за вилици 100/60/1800 мм 155,94 €
100/60/2000 msc Удължители за вилици 100/60/2000 мм 160,55 €
100/60/2200 msc Удължители за вилици 100/60/2200 мм 165,15 €
100/60/2400 msc Удължители за вилици 100/60/2400 мм 169,75 €
120/60/1600 msc Удължители за вилици 120/60/1600 мм 177,93 €
120/60/1800 msc Удължители за вилици 120/60/1800 мм 179,46 €
120/60/2000 msc Удължители за вилици 120/60/2000 мм 184,07 €
Удължители за вилици 120/60/2200 мм 190,71 €
120/60/2400 msc Удължители за вилици 120/60/2400 мм 196,34 €
160/80/2000 msc Удължители за вилици 160/80/2000 мм 340,52 €
1004470902 Оригинални вилици Linde 80x40x1000 mm, 2A E12, E14, E15, E16, E18, E20, H12, H14, H16, H18, H20, R10, R14, R16, R20 1120, 324, 335, 350, 386, 391 Linde 356,88 €
160/80/2200 msc Удължители за вилици 160/80/2200 мм 358,93 €
1004470903 Оригинални вилици Linde 80x40x1100 mm, 2A E12, E14, E15, E16, E18, E20, H12, H14, H16, H18, H20, R10, R14, R16, R20 1120, 113, 324, 335, 350, 386, 391 Linde 359,95 €
1004470911 Оригинални вилици Linde 80x40x1150 mm, 2A E12, E14, E15, E16, E18, E20, H12, H14, H16, H18, H20, R10, R14, R16 1120, 113, 115, 324, 335, 350, 386, 391 Linde 366,08 €

Страници

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard