Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е изгоден начин за фирмата да се сдобие с оборудване и техника с включена техническа поддръжка и всичко това разсрочено, на равни месечни вноски. На кратко оперативният лизинг наподобява отдаването на определен тип оборудване (в случая подемна техника) под наем за един дългосрочен период (най-често от 3 до 5 години) като в края на периода лизингополучателя не придобива оборудването и не плаща данъци и отчисления за него. Същевременно в месечната вноска се включва и такса, която покрива поддръжката на оборудването (пълен сервиз) от специализиран сервиз и по-този начин клиента може да предвиди като цяло разходите по използването на съответното оборудване за целия период на лизинга.

В България Мотокар Сервиз ООД предлага и разпространения в Европа вариант – „оперативен лизинг с пълен сервиз”. Характерно при тази схема е, че месечната такса е фиксирана и не се променя независимо от броя и вида на ремонтите. Клиентът си спестява допълнително заплащане на ремонти и резервни части. Месечната такса покрива абсолютно всички разходи по експлоатацията на машините независимо дали става въпрос за техническо обслужване или за ремонт.

ВАРИАНТИ НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

  Оперативен лизинг Оперативен лизинг с пълен сервиз
Разходи по обслужване
Труд
Транспорт
Консумативи и резервни части
Разходи по възникнали ремонти Заплащат се допълнително

 

Клиенти в България ползващи оперативен лизинг или пълен сервиз:

 • Метро Кеш и Кери
 • Кауфланд България
 • Кнауф Гипсфазер
 • Каменица Ад
 • Кока Кола ХБК
 • Биомет
 • Карлсберг България
 • Вектра
 • Загорка АД
 • Зелмелрок
 • Амилум България
 • Фикосота
 • Винербергер България и др.
Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard