Ричтраци Linde. Нов модел ричтраци (високоповдигащи електрокари с плъзгаща повдигателна уредба) за работа по неравни терени

Нов модел ричтраци за работа и при неравни терени Linde R14G – R20G , тип – 115-03

Поредният нов модел ричтрак Linde излиза от установените рамки на този тип складова техника. G – моделът е конструиран така, че да може да оперира както в склада така и и извън него. Благодарение на по-високото шаси и супереластичните гуми, които заменят полиуретановите колела, високоповдигащият електрокар може да работи и на повърхност, която не е идеално гладка. Така например с машината може да се складират палетизирани товари на стелажи във тесни работни коридори на вътрешноскладови пространства и същевременно да се разтоварват товарни автомобили на открито или по неравни терени. Височината на повдигане достига максимум 7455 мм.

Linde R14G- R20G е снабден също както и другите нови модели високоповдигащи електрокари със АCtive – система на задвижване с променливотокови електромотори, които нямат нужда от техническо обслужване и са предпазени от от проникване на твърди частици и замърсяване.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard