Повишена безопасност при работа благодарение на новата система Linde Speed Assist

Радарен сензор определя местоположението

Обикновено зоните за транспортиране на палети и продукция, както при откритите пространства пред склада, така и в самото производство са изложени на по-голям риск от аварии. При работа на открито мотокаристите ускоряват възможно най-много с цел постигане на по-висока производителност. Същевременно при влизането обратно в цеха или склада те трябва да намалят скоростта, за да могат безопасно да транспортират товара до предназначението му и да предпазят останалите работници. Новата система “Linde SpeedAssist” е създадена с цел подобряване на безопасността и намаляване на риска при извършване на ежедневните операции при работа с подемно-транспортна техника.

Ефикасността на логистичния процес зависи от правилния избор на скорост на движение на машината и комбинацията им според особеностите на складовото стопанство и производствения процес. Особено внимание трябва да се обръща при движение в затворени пространства. При влизане в склад или цех с непреценена или по-висока скорост носи риск от непредвидена ситуация и необходимост от рязка маневра или спиране, което може да доведе до увреждане на товара или авария. Правилната и безопасна скорост зависи от конкретните условия и особености в помещението и от определените правила и норми.

Сензор с обхват до 24 метра

Новата система Linde SpeedAssist, предлага множество предимства, които гарантират бърз и лесен контрол на скоростта на движение. За разлика от останалите продукти на пазара тази система не се влияе от атмосферните условия. Използването на радарна технология не изисква други допълнителни инвестиции като например допълнителни сензори на стелажната система. Това е така, защото радарния сензор е монтиран на кабината на машината и е едновременно и предавател, и приемник на собствения си сигнал отразен от тавана на помещението. Така машината получава информация дали е отвън или е вътре в сградата. Работата на системата не се влияе от студ, жега или силен дъжд. Системата може да работи от – 40 до +65 градуса.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard