Подемна техника Linde бе отличена със Сертификат от TÜV за производителност и икономичност

Нов тест, сертифициран от TÜV, прави производителността обективен критерий при решението за покупка.

По-висока производителност , по-ниски експлоатационни разходи

Теодор Маурер – Директор Пласмент на Linde Material Handling :

„В тясно сътрудничество с фирми от сферата на промишлеността, спедицията и търговията Linde Material Handling разработи „Тест за производителност на карите”, одобрен със сертификат от TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, чрез който може реално и обективно да се сравнява производителността на подемно-транспортните машини. Резултатите изненадаха не само специалистите, но и самите нас : във всички класи на товароносимост на машините новите модели на Линде са икономически по-рентабилни от тези на конкуренцията.”

В трудни икономически времена , всяко решение за инвестиция се проучва повече от внимателно. Когато идва време за закупуване на нова подемна техника, повечето инвеститорски решения са базирани на покупателната способност, енергийната консумация, обслужването и финансовата стойност , взети от листове хартия и написани в оферта. Но тези данни не са достатъчни. Това е само част от действителната стойност. Грешно е, че не се отчита производетелността на машината за определен период от време, тъй като периодът, за който машината изпълнява една операция има значителен ефект надолу по веригата на отделните сегменти на разходите. Това важи дори при случаи, когато машината не се използва непрекъснато , но е паркирана в ъгъла и се ползва по веднъж за малко. Например , ако мотокарът работи по-бързо, мотокаристът би могъл да извърши друга работа в оставащото „спестено” време. Редуциарният брой работни часове на машината увеличава работоспособността на наетия персонал, намалява енергийните и сервизните разходи , а също и разходите от технически обслужвания. Успоредно с това, по-малкото отработени часове правят остатъчната стойност на техниката по-висока.

За да покаже важната роля на производителността Linde Material Handling разработи специален тест заедно с независимите специалистите от TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG. Със сертификат номер LS 0109684Z1 TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG удостоверява, че с помощта на ​„Теста за производителност” обективно може да се изчисли производителността за период от време и консумацията на енергия в реални работни условия.
Ето накратко в какво се състои той : Камион, натоварен с 12 бокс-палета, всеки по 800 кг, бива разтоварен и след това отново натоварени в определен цикъл. Тестът за производителност е направен при максимално натоварване и засичане на време, така че всички основни фактори ( време, брой палети, консумация на гориво) могат да бъдат измерени и пресметнати. За да е максимално обективно изчислението се вземат предвид точното време на всеки работен цикъл, теглото на резервоара преди и след работния цикъл, за дизелови и газови двигатели или на електрическия поток за електрокарите, както и темпепературата на горивото и околната среда. Оценката на взетите данни се извлича като оценка на производителността за един палет, а оттам може да бъде изведена и за произволен брой палети.

„Със сертифицирането на теста за продуктивност вече имаме обективна оценка за производителността на подемно-транспортното средство и можем да покажем на нашите клиенти колко пари те ще спестят, използвайки техниката на Linde”

– заяви Теодор Мауер, член на Борда на Директорите на Linde Material Handling пред германската преса.

” В зависимост от модела могат да се направят икономии на разходи между 10% и 30% на година. В цифри това означава, че с помощта на Linde може да се спестят до 15 000 € годишно.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard