Нови високо и нископовдигащи електрически палетни колички от Linde Material Handling

Нова серия ръчноводими електрически колички представи Линде – транспортни Linde T16, T18, T20 с товароподемност от 1,6 – 2,0 т. и високоповдигащи Linde L10B , L10, L12, L12i с товароподемност от 1,0 до 1,2 тона и възможност за повдигане от 1460 мм до 4300 мм.
В новата концепция на складовите машини се фокусира върху улесняването на работата на оператора с цел постигане на максимална производителност и сигурност при работа.

Безопасност и сигурност преди всичко!

Инженерите от Линде са въвели иновативната система за регулиране на скоростта взависимост от ъгъла, под който се намира операторската дръжка т.е. колкото повече тялото на оператора се доближава до машината и лоста за управление се доближава до вертикално положение – тя намалява скоростта си автоматично, за да се избегне нараняването на водача. Технологията „Soft Landing”пък служи за сигурността на товара като постепенно намалява скоростта при спускане на товара, когато вилиците приближат пода. Не на последно място също така настройките на машините могат да бъдат променяни за всеки един клиент индивидуално по отношение на ускорение, спиране , скорост и други.

Технология от ново поколение

Машините съчетават редица нововъведения, както и подобрения на елементите от предходните модели. Една от новостите, която отличава складовите машини на Линде от останалите в този клас е възможността за стартирането на машината чрез индивидуален PIN-код за всеки оператор, а чрез допълнителното монтиране на сензори позволява да се установяват удари по машината. Посредством специален софтуер всеки мениджър може да следи за правилната употреба на техниката, а също така за отработеното време от всеки един оператор. Тази дигитална система за контрол се нарича LFM (Linde Forklift Management) и е разработена от Линде с цел да се постигне максимална производителност и контрол над експлоатационните разходи.

Нов тип променливо-токови асинхронни електромотори с мощност 1,2 kW осигуряват значително подобрена мощност чрез своя “BOOSTER” ефект за постигане на максимален въртящ момент при ниските обороти, с помощта на който се улеснява изкачването на наклони и рампи и възпира машината от движение назад.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard