Нов сервиз за подемно-транспортна техника Linde в град Варна

В началото на тази година Мотокар Сервиз ООД отвори нов сервиз за подемно-транспортна техника Линде в гр. Варна. Така сервизните бази, обслужващи клиенти в България с общ парк над 4800 Линде повдигачи, вече станаха 6 – в градовете Пловдив, София, Стара Загора, Шумен, Габрово и Варна.

Новият сервизен център ще намали времето за реакция на сервизни техници, ще съкрати срока при отстраняване на повреди и извършване на обслужвания. Сервизният център разполага и с магазин за резервни части и консумативи за подемна-техника с марка Линде – палетни колички, стакери, ричтраци, мотокари, газокари, електрокари и др.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard