Нов електрокар и нов газокар доставени на фирма „Алфа и Зет“

Нов газокар Linde H14T – тип 391 и нов електрокар Linde E12 – тип 386 оборудвани с бални кламери Kaup предназначени за обработка на хартия започнаха работа в фирма „Алфа и Зет” ООД, гр. Хасково.

И двата модела машини са последно поколение Linde технология. Отличителни характеристики на тези кари са ниският разход на гориво, по-голямата производителност и надеждност. Машините са разработени и създадени за работа при всякакви условия и при максимално натоварване. Газокарът и електрокарът са оборудвани с бързи хидравлични връзки и позволяват лесен и безпроблемен демонтаж и подмяна на прикачните устройства с вилици за работа с Европалети или друг тип товари.

Прикачните съоръжения са производство на германския производител Кауп.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard