Linde Motion Detection - Нова система за защита на пешеходците

Linde Motion Detection е иновативна система, която предотвратява движението на подемно-транспортното средство на заден ход. Ако машината е спряла и се засече движение зад нея, операторът веднага се предупреждава чрез дисплея на машината, а пешеходецът – чрез звуков сигнал.

Ключови ползи:

  • Движенията зад машината се засичат по време на застой
  • С пешеходец или превозно средство в опасната зона, машината не започва да се движи назад
  • Сигнализиращ звук предупреждава оператора и пешеходеца
  • Предупредителен сигнал и реакция на машината се задействат само при реална опасност
  • Без досадно чести известия при заден ход

 

Техническа информация:

  • Възможна инсталация и на стари машини
  • Работи независимо от светлинните условия
  • След предупреждение педалът трябва да бъде върнат в неутрално положение за заден ход
Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard