Linde Motion Detection - Нова система за защита на пешеходците

Linde Motion Detection е иновативна система, която предотвратява движението на подемно-транспортното средство на заден ход. Ако машината е спряла и се засече движение зад нея, операторът веднага се предупреждава чрез дисплея на машината, а пешеходецът – чрез звуков сигнал.

Ключови ползи:

  • Движенията зад машината се засичат по време на застой
  • С пешеходец или превозно средство в опасната зона, машината не започва да се движи назад
  • Сигнализиращ звук предупреждава оператора и пешеходеца
  • Предупредителен сигнал и реакция на машината се задействат само при реална опасност
  • Без досадно чести известия при заден ход

 

Техническа информация:

  • Възможна инсталация и на стари машини
  • Работи независимо от светлинните условия
  • След предупреждение педалът трябва да бъде върнат в неутрално положение за заден ход
Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard