Linde Material Handling и Balyo подписаха споразумение за ексклузивно сътрудничество за развиването на иновативни роботизирани решения

Споразумението за сътрудничесто е подписано

Ашафенбург,9 Февруари 2015г– Linde Material Handling (MH) и специалистите в сферата на индустриалната роботика Balyo се споразумяха да започнат стратегическо партньорство. С това сътрудничество  Linde MH търси да насочи своите усилия в областта на роботизираната индустриална техника, докато BALYO има за цел да постигне значително пазарно присъствие за иновативните си високо технологични решения. Двете компании планират колаборация в развитието, производството и продажбата под шапката на LINDE ROBOTICS, която има за цел да разшири портфолиото от решения на Linde MH в тази област.

Търсенето на автоматизирани индустриални машини постепенно се увеличава. По-специално  операторите на складовите стопанства искат да стандартизират потока на стоки внедрявайки полуавтоматизирани или напълно автоматизирани решения, които да им позволят по-голяма гъвкавост на тяхното оборудване, независимост от работно време, ограничаване на броя инциденти и намаляване на разходите за персонал.

 „Нашата цел е да разширим нашето портфолио от автоматизирани машини, за да можем да предложим на нашите клиенти решения с различна сложност. Убеждавайки  BALYO – лидер в автоматизацията на складовата техника да работи ексклузивно с нас ние ще можем да покажем най-доброто от двата свята.“ – каза Кристоф Лаутри – Мениджър Продажби (CSO) в Linde MH, който е убеден, че това сътрудничество ще бъде много успешно. „Нашият план е да интегрираме системите на BALYO и иновативните им технологии в повечето от нашите продукти стъпка по стъпка. На изложението LogiMat  ние ще представим първият произведен с общи усилия продукт, а след него още много ще последват.“

“Linde MH е лидер на Европейският пазар с големи познания и традиции в производството на кари и складова техника с много добре обособена организация и мрежа от сервизи и консултационни центрове. За нас те са идеалният пртньор, с който можем да създадем най-модерните роботи, които да служат по най-добрия начин на нашите общи клиенти“ каза Фабиен Бардине – Изпълнителен Директор (CEO) на BALYO , обяснявайки решението за старта на тази колаборациа с производителя на кари. „Ние в BALYO  произвеждаме уникална управляваща система за обработка на товари. Заедно с Linde MH ще предложим нестандартни решения на нашите клиенти, за да могат да оптимизират потока на стоки и товари в техните складове и в същото време да постигнат големи икономии на ресурси.“

Базирани на стандартни Linde машини, роботите уоравлявани от технологиите на BALYO не се нуждаят от каквото и да било управление от типа на идуктивно водене, лазерни рефлектори кабели и пр. Вместо това те използват специална лазерна технология, която сканира заобикалящата околна среда (стени, стелажи колони и пр.). Тази изключителна технология позволява бърза и лесна инсталация на системата. Първо складовото пространство се сканира и информацията се запазва в двуизмерна карта. След това се очертават маршрутите, по които ще преминава техниката и се задават параметрите на работата, която ще се извършва. Оборудвана с лазер, процесор и дигитализирана карта машината може да определи местоположението си в реално време.

Промени в склада, работата или маршрутите могат да нанасяни във всеки един момент много лесно и просто. Модерен софтуер позволява пълната интеграция към особеностите на всеки склад включително свързване с WMS и ERP системи и възможност за лесен достъп и контрол до роботите чрез интуитивен интерфейс.

Новото семейство роботи идва с изключително напреднала система за сигурност позволяваща лесно взаимодействие с операторире в случаите, когато е имало наличие на препятствие по трасето и автоматичното рестартиране на машината, след като пречката е отстранена и може да се продължи  нормалния работен процес. За разлика от други складови решения роботите правят 3D анализ на обстановката в реално време и се рестартират автономно при необходимост.

Linde Material Handling GmbH – компания собственост на гиганта KION GROUP AG е позиционирана на челно място при производителите на кари и складова техника и е лидер на пазара в Европа. В допълнение днес фирмата предлага своето ноу-хау получено с десетилетия на разрабботване  и производство на електрически задвижващи системи за външни клиенти с широк спектър на приложения. Като международна компания Linde Material Handling  разполага с производствени фабрики и мрежа от представителства в над 100 страни по целия свят. През фискалната 2013г в Linde Material Handling работят около 13 800 служители и генерираните продажби възлизат на 2,881 милярда Евро.

BALYO проектира, произвежда и маркетира роботизирани индустриални решения за производствения и логистичния сектор. Иновативните решения на компанията се считат за революционни в света на логистиката. Технологията е наложена в Европа и от скоро навлиза и в Северна Америка чрез BALYO Inc.

Експертните групи на BALYO оказват помощ на клиентите, провеждат обучения намаляват оперативните разходи и гарантират голяма възвръщаемост. BALYO подкрепя клиентите си през целият процес на определяне на потенциалния растеж на продуктивността и оптимизация на процесите и тяхното внедряване в работния цикъл.

От създаването си BALYO отбелязва растеж с около 100% на година. С финансовата подкрепа на престижни венчър компании и въоръжена с технологии от последно поколение компанията пренаписва историята на света на обработката на товари. 

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard