Linde Хидростатика

Linde хидростатикаПреди повече от 50 години Linde Material Handling регистрира патента си за хидростатично задвижване при газокарите и мотокарите. Принципът е колкото опростен, толкова и ефективен – двигателят задвижва само 1 аксиално-бутална помпа, която изпраща хидравлично масло под налягане към всеки от двата хидромотора на задвижващите колела.
Двойният Линде педал за управление управлява посоката на движение на кара напред и назад. Ако педалът се освободи, машината спира - не са необходими спирачки.

Налягането на маслото подава равномерно захранване чрез хидромоторите към двете колела.
В резултат на това няма диференциал, съединител и трансмисия – не са необходими. Няма допълнителни разходи за сервиз и обслужване на диференциала. Linde хидростатичното задвижване позволява машината да бъде натоварвана максимално (продължително време и тежки условия на терен и околна среда) при възможно най-ниски експлоатационни разходи.

Хидростатичното задвижване осигурява:

  • много по-дълъг ресурс на всеки газокар или мотокар - над 20 000 моточаса без основен ремонт на двигателя
  • липсва спирачна система – спирачна течност, накладки, спирачни цилиндри – следователно няма разходи за поддръжка
  • много по-голяма икономичност на двигателя – благодарение на хидростатиката, той работи на по-ниски обороти и това удължава живота му
  • доказано най-евтин сервиз – при хидростатиката няма триене на метал с метал, следователно няма износване, не са необходими ремонти или подмяна на агрегати за разлика от друг вид машини задвижвани с ХДП 

Заслужава ли си Linde хидростатика?Полза за хората

Хидростатичното задвижване е максимално опростено за манипулиране: машината реагира чувствително на всяка команда, може да се управлява с достатъчна прецизност, минавайки по наклони, препядствия, прагове и неравности.

Полза за околната среда

При случая на хидростатичното задвижване не се изисква нито трансмисионно и диференциално масло, нито метален кожух за съединителя и накладки за спирачките. Това запазва ресурси. Отделянето на вреден фин прах в околната среда е напълно избегнато. Нарастването на коефициента на полезно действие (к.п.д.) при машини с хидростатично задвижване е 90%. За сравнение при дизелови машини без хидростатика то е само 45%.

Заслужава ли си?

Водачите могат да повишат работната си ефективност с 20% при взаимодействието на Linde контрола за управление на товара и двойния педал. Това означава, че времето за обработка на товарите може да бъде съкратено, а размера на машинния парк да се редуцира.
Благодарение на хидростатичното задвижване оперативните разходи на всеки газокар или мотокар Линде падат значително. При него се икономисва до 30% от горивото, а смяна на хидравличното маслото е необходимо на всеки 6000 работни часа. Нарастването на к.п.д. възлиза на 90%, докато износването на гумите е наполовина. Остатъчната стойност на машината нараства с 15%.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard