Калкулатор за експлоатационни разходи

Гледайте на нещата като на едно цяло. Който успява да инвестира правилно, той успява да спести.

Колко струва наистина един газокар, мотокар или електрокар не може да разберете единствено от ценовите листи или интернет. Това става ясно в ежедневната експлоатация и работа на тези кари в реални условия. Цената на придобиване е само върхът на айсберга – видимата част.

Невидимата част са всички последващи разходи за персонал, гориво и енергия, сервиз, които формират по-голямата част от съвкупния разход. Ефектът на спестяването се обуславя от фактори като производителност, икономичност, ниски експлоатационни разходи.

Финансови разходи

„Калкулаторът за експлоатационни разходи” представлява сравнителна таблица и дава възможност на клиента да избере най-подоходящата за неговите условия подемно транспортна техника съпоставяйки освен цената, така и по фактори определящи по-добро качество на продукта и възвръщаемост на инвестицията.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Онлайн поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard