Инструкция за изпращане Заявка за сервиз във VIBER

0887 / 83 78 08

Уважаеми Клиенти,

За да изпратите заявка за сервиз във VIBER, моля да опишете следната информация:

  1. Име на Вашата фирма и адрес на експлоатация на машината, нуждаеща се от сервиз
  2. Телефон и лице за контакт
  3. Сериен номер на машината (може да изпратите снимка на табелата й)
  4. Описани на възникналия проблем (може да приложите и снимки)
  5. Време за реакция на сервиза (съгласно актуалната ни бланка за сервиз за посещение и фиксираните в нея такса за посещение и на работен час, според времето за реакция. Ако не разполагате с бланката, ние ще Ви я изпратим.

За да бъде приета Вашата заявка, необходимо е да ни изпратите цялата информация!

Моля да имате предвид, че при неправилно уточняване на повредата на машината/те, възможно е повторно посещение от сервизен екип, което ще бъде таксувано допълнително!

С изпращане на Вашата завка във VIBER, Вие декларирате, че сте запознати и се съгласявате с условията, описани в актуалната бланка за заявка за посещение на „Мотокар Сервиз“.

Linde Хидростатика

Linde Хидростатика

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Безопасност Linde

Безопасност

Linde Connect

Linde Connect

Машини с горивна клетка

Машини с горивна клетка

Linde Safety

Linde Safety Guard