Тест за Производителност

Тест за производителност

На 22.05.2014г. на територията на сервизната база на „Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов“ ООД се проведе полеви тест за производителност на карите, одобрен със сертификат № LS 0109684Z1 от сертифициращата организация TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG, чрез който може реално и обективно да се сравнява производителността на подемно-транспортните машини при реалната им експлоатация. Участие в този тест взеха газокар с марка Linde и един от основните ни конкуренти не само на бългаския пазар, но и в световен мащаб. Тестът бе проведен по молба на много голям клиент на територията на страната.

Ето накратко в какво се състои той: Камион, натоварен с 14 бокс-палета, всеки по 1 000 кг, бива разтоварен и след това отново натоварен в определен цикъл. Тестът за производителност е направен при непрекъснато натоварване и засичане на време, така че всички основни фактори (време, брой палети, консумация на гориво) могат да бъдат измерени и пресметнати. За да е максимално обективно изчислението се вземат предвид точното време на всеки работен цикъл, теглото на резервоара преди и след работния цикъл. Времетраенето на теста е 60 мин.

На специално разработено трасе създадено по стандартите на сертифициращата организация TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG бяха поставени две машини с идентични параметри:

 • Газокар Linde H18T тип 350 с товароподемност 1 800 кг
 • Състояние: рециклиран по стандарти на LINDE MATERIAL HANDLING 
 • Година на производство: 2004г.

Друга марка:

 • Газокар с товароподемност 1 800 кг
 • Състояние: нов
 • Година на производство: 2013г

Резултатите са повече от категорични:

Друга марка:

 • Брой направени обиколки: 48
 • Брой обработени товари: 72
 • Времетраене: 60 мин
 • Разход на гориво: 3,275 кг

LINDE H18T тип 350

 • Брой направени обиколки: 51
 • Брой обработени товари: 77
 • Времетраене: 60 мин.
 • Разход на гориво: 2,645 кг

Накратко:

След направения в контролирана среда тест газокарът с марка Linde показва по-добри работни параметри - по-голяма производителност с 5 бр. обработени товара повече, по-нисък разход на гориво с 0,630 кг газ, по-бърза обиколка с около 20 сек. от конкурентната машина. Ефектът се засилва и от факта, че газокарът с марка Linde е произведен през 2004г. и е рециклиран, а конкурентната машина е чисто нов газокар модел 2013г. 

Така още веднъж доказахме, че техниката с марка Linde е с най-висока производителност и най-нисък разход на гориво. Като добавим евтината поддръжка и по-големия сервизен интервал получаваме една надеждна техника, която се отблагодарява с дълги години безпроблемна работа. Всичко това няма да бъде възможно без уникалното Хидростатично задвижване на техниката с марка Linde, откъдето идват всички предимства на Linde пред всички останали производители на пазара.

изчисления след проведен тест за производителност

предимства на кари Linde

Бързина

 • 1 час - 3 обиколки повече
 • 4 часа - 3 обиколки (за 1 ч.) х 4 часа = 12 обиколки повече
 • 1 год. - 249 работни дни х 12 обиколки за (1 ч.) = 2,988 обиколки повече

Производителност

 • 1 час - 5 броя обработени товари повече
 • 4 часа - 5 товара (за 1 ч.) х 4 часа = 20 броя обработени товари повече
 • 1 год. - 249 работни дни х 20 товара (за 4 ч.) = 4,980 броя обработени товара повече

Икономичност

 • 1 час - 0,630 гр. газ по малко
 • 4 часа - 0,630 гр. газ (за 1 ч.) х 4 часа = 2,52 кг газ
  • 2,52 кг газ х 2,40 лв (за 1 кг газ) = 6,05 лв без ДДС
 • 1 год. - 249 работни дни х 2,52 кг газ (за 4 ч.) = 627,48 кг
  • 627,48 кг х 2,40 лв (за 1 кг газ) = 1.505,95 лв без ДДС

Ние от „Мотокар Сервиз” ООД предоставяме възможност на всички желаещи фирми, които ползват подемно-транспортна техника, да се убедят в нашата производителност, бързина и икономичност. Готови сме да проведем съвместен тест с ваш мотокар и мотокарист.

„Мотокар Сервиз” ООД е официален представител на германския производител на подемно-транспортни машини Linde Material Handling за България.
 


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde