Референции от клиентите на Мотокар Сервиз ООД

Защо големите фирми в България избраха LINDE? Случаен ли е фактът, че компаниите, за които контролът и планирането на разходите е важен приоритет, работят с “Мотокар Сервиз “ООД?

vectravidimaheormanterazid
tesydevinfilkabpalfinger
carlsbergknaufbramacmetro
rocaboroliebherrwienerberger
kauflandsopharma  

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde