Прикачни устройства

Навесен виличен изравнител Навесен виличен изравнител за странично изместване на вилиците
Работна платформа Работна платформа
Виличен позиционер​​ Виличен позиционер
Четири вилично устройство за обработка на три палета едновременно Четири вилично устройство за обработка на два палета едновременно
Четири вилично устройство за обработка на два палета едновременно Шест вилично устройство за обработка на три палета едновременно
Бален кламер Бален кламер – служи за захващане на различни по размер товари под формата на бали
Ротиращ ролен кламер за захващане Ротиращ ролен кламер за захващане на хартиени роли с възможност за ротиране на 180 градуса
Ротатор на 360 градуса Ротатор на 360 градуса
„Push – pull“ устройство „Push – pull“ устройство за избутване на палет от вилиците или за изтегляне на палет върху вилиците
Хидравлична кофа Хидравлична кофа за изсипване, загребване и транспортиране на насипни товари

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety