Прикачни устройства

Навесен виличен изравнителНавесен виличен изравнител за странично изместване на вилиците
Работна платформаРаботна платформа
Виличен позиционер​​Виличен позиционер
Четири вилично устройство за обработка на три палета едновременноЧетири вилично устройство за обработка на два палета едновременно
Четири вилично устройство за обработка на два палета едновременноШест вилично устройство за обработка на три палета едновременно
Бален кламерБален кламер – служи за захващане на различни по размер товари под формата на бали
Ротиращ ролен кламер за захващанеРотиращ ролен кламер за захващане на хартиени роли с възможност за ротиране на 180 градуса
Ротатор на 360 градусаРотатор на 360 градуса
„Push – pull“ устройство„Push – pull“ устройство за избутване на палет от вилиците или за изтегляне на палет върху вилиците
Хидравлична кофаХидравлична кофа за изсипване, загребване и транспортиране на насипни товари

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety