Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е изгоден начин за фирмата да се сдобие с оборудване и техника с включена техническа поддръжка и всичко това разсрочено, на равни месечни вноски. На кратко оперативният лизинг наподобява отдаването на определен тип оборудване (в случая подемна техника) под наем за един дългосрочен период (най-често от 3 до 5 години) като в края на периода лизингополучателя не придобива оборудването и не плаща данъци и отчисления за него. Същевременно в месечната вноска се включва и такса, която покрива поддръжката на оборудването (пълен сервиз) от специализиран сервиз и по-този начин клиента може да предвиди като цяло разходите по използването на съответното оборудване за целия период на лизинга.

В България Мотокар Сервиз ООД предлага и разпространения в Европа вариант – „оперативен лизинг с пълен сервиз”. Характерно при тази схема е, че месечната такса е фиксирана и не се променя независимо от броя и вида на ремонтите. Клиентът си спестява допълнително заплащане на ремонти и резервни части. Месечната такса покрива абсолютно всички разходи по експлоатацията на машините независимо дали става въпрос за техническо обслужване или за ремонт.

ВАРИАНТИ НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

  Оперативен лизинг Оперативен лизинг с пълен сервиз
Разходи по обслужване
Труд
Транспорт
Консумативи и резервни части
Разходи по възникнали ремонти Заплащат се допълнително

 

Клиенти в България ползващи оперативен лизинг или пълен сервиз:

 • Метро Кеш и Кери
 • Кауфланд България
 • Кнауф Гипсфазер
 • Каменица Ад
 • Кока Кола ХБК
 • Биомет
 • Карлсберг България
 • Вектра
 • Загорка АД
 • Зелмелрок
 • Амилум България
 • Фикосота
 • Винербергер България и др.

Резервни части

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Инвестираме ли правилно?

Инвестираме ли правилно?

Референции

референции Linde

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Пелети

Пелети​​