Mотокар Сервиз рециклира кари по новия единен световен стандарт на Linde Material Handling

През изминалата година германският производител на кари и складова подемна техника Linde Material Handling разработи единен стандарт за рециклиране на своите продукти за целия свят.  Целта на това решение е да се предостави възможност на клиентите на Linde, независимо, дали се намират в Германия, България или всяка друга държава по света, да закупят рециклирана техника Linde с гарантирано еднакво високо качество, както правят това, закупувайки чисто нова машина.

От началото на 2014 г. рециклираните по единен стандарт кари бяха пуснати официално на пазара с обозначението  „Approved Trucks”. Те могат да бъдат закупени единствено от официално лицензираните дилъри на Linde Material Handling, тъй като в процеса на рециклиране се използват само оригинални Linde-части, както и „ноу-хау” и технология, които германският производител доставя единствено на своите представители. Мотокар Сервиз е ексклузивен дилър и сервизен представител на подемно-транспортни машини с марка Linde в България. Само от нас може закупите кари Linde, които са обозначени със специален стикер, който изглежда по този начин:

Approved trucks

Този отличителен знак е защитен и е собственост на Linde Material Handling, той има законното право да бъде поставян единствено на подемно-транспортна техника с марка Linde и Ви гарантира, че за купената от Вас машина не някоя от рециклираните „реплики”, предлагани от нелицензирани фирми. Последователността  на процеса на рециклиране по единния стандарт е комплекс от взаимно свързани дейности, които накратко са подредени по следния начин :

1) правилна диагностика от обучени специалисти с помощта на специален защитен софтуер, собственост на Linde Material Handling;

2) разглобяване на машината на съставните и части

3) Извършване на ремонтни дейности спрямо резултатите от диагностиката и предписанията на производителя;

4) Имплементиране на оригинални нови части на мястото на тези, които диагностиката определя като ненадеждни;

5) Боядисване на машината отвътре и отвън със спецални бои и грунд, които предпазват метала от  корозия за дълго време;

6) Окомплектоване на машината и монтиране на нови гуми;

7) Провеждане тестове за правилното функциониране на машината.

Всяка рециклирана машина Linde се предлага с гаранционен срок 12 месеца или 1000 мото-часа с опция за удължена гаранция. Освен отстраняването на евентуални повреди в гаранционния период, Мотокар Сервиз осигурява безплатно заместваща машина в склучай на по-дълъг престой за ремонт, колкото и редки да са тези случаи. И не на последно място, клиентите на Мотокар Сервиз могат да разчитат също така и на лицензиран извънгаранционен сервиз и бърза доставка на оригинални резервни части. Сама по себе си за всяка една рециклирана машина се поддържа база данни с информация за всяка една дейност извършена от Мотокар Сервиз – технически обслужвания, ремонти и други, така че да бъде осигурена бързата и адекватна комуникация с клиента при разрешаване на всеки един проблем.


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde