Linde Safety Pilot – върхово постижение в областа на техниката и безопасността

ИЗТЕГЛИ СИМУЛАТОР

В ежедневната работа с електро - и мотокари  съществуват постоянно рискови ситуации, които може да доведат до инцидент  или нанасяне на материални щети. Най-често те са причинени от операторска грешка,  заради липса на познания или загуба на концентрация, резултат продължителната работа.  За да се сведат авариите от такъв характер до минимум,  на разположение  вече е високо технологичната  система за безопасност и сигурност Linde Safety Pilot, разработена от Linde Material Handling.

Linde Safety Pilot

Във връзка с предприемането на мерки за  намаляване на риска от трудови инциденти,  европейските асоциации за граждаска  отговорност на работодателите изискват  подемно-транспортните машини да бъдат управлявани така, че да се гарантира стабилността на машината постоянно. Така, автоматично, операторът се превръща в отговорно лице, от което зависи да следи за ненадвишаване на максимално допустимото тегло на товара при повдигане, максималната височина, на която е безопасно той да се повдига и дали товарът не е с изместен център на гравитация.

Linde Safety Pilot - operating modeТочното изчисление на тези три фактора, от които зависи стабилността на мотокара, е изключително трудно да бъде пресметнато от човек по време на работа.  Linde Safety Pilot предлага перфектното решение в такива случаи, като цялата нужна информация се изписва на специален цветен дисплей на нивото на погледа на оператора (тегло на товара, височина на повдигане, център на гравитация, ъгъл на наклон на повдигателнате уредба, максимално допустима височина на повдигане за всеки товар и други данни).

Linde Safety Pilot не е само средство за индикация, но също така е и асистент при маневри и операции, които съдържат потенциален риск и повишава  производителността. Така, например при повдигане на товар с тегло близко до максималното, системата намалява скоростта на повдигане, а при достигане на максималната допустима височина на повдигане с определен товар – повдигането се изключва. Аналогично се регулира и скоростта на движение по време на повдигане.

 

Системата разполага и със подменюта, от които могат да бъдат избрани редица функции :

  • Linde safety pilot displayВисочинен преселектор
  • Сензор за уведомяване при доближаване на ограничение  в работната височина (врати, лампи, ферми, покриви)
  • Ограничение на спускането на вилиците, за да се избегне удар с пода и нарушаване на настилката и вилиците
  • Електронна везна, измерваща теглото на товара
  • Настройка на параметрите на движение на машината (със съдействието на сервизен техник)
  • Отчитане на консумацията на енергия в kWh
  • Ограничение на скоростта в тесни помещения (напр. контейнер).

Към момента системата Linde Safety Pilot се предлага  като опция към електрокарите Linde E20-E50, модел 387 и 388, а до края на годината ще бъде налична и за електрокарите Linde E16 – E20, модел 386.

 


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Online поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety