Linde Material Handling и Balyo подписаха споразумение за ексклузивно сътрудничество за развиването на иновативни роботизирани решения

Споразумението за сътрудничесто е подписано

Ашафенбург,9 Февруари 2015гLinde Material Handling (MH) и специалистите в сферата на индустриалната роботика Balyo се споразумяха да започнат стратегическо партньорство. С това сътрудничество  Linde MH търси да насочи своите усилия в областта на роботизираната индустриална техника, докато BALYO има за цел да постигне значително пазарно присъствие за иновативните си високо технологични решения. Двете компании планират колаборация в развитието, производството и продажбата под шапката на LINDE ROBOTICS, която има за цел да разшири портфолиото от решения на Linde MH в тази област.

Търсенето на автоматизирани индустриални машини постепенно се увеличава. По-специално  операторите на складовите стопанства искат да стандартизират потока на стоки внедрявайки полуавтоматизирани или напълно автоматизирани решения, които да им позволят по-голяма гъвкавост на тяхното оборудване, независимост от работно време, ограничаване на броя инциденти и намаляване на разходите за персонал.

 „Нашата цел е да разширим нашето портфолио от автоматизирани машини, за да можем да предложим на нашите клиенти решения с различна сложност. Убеждавайки  BALYO – лидер в автоматизацията на складовата техника да работи ексклузивно с нас ние ще можем да покажем най-доброто от двата свята.“ – каза Кристоф Лаутри – Мениджър Продажби (CSO) в Linde MH, който е убеден, че това сътрудничество ще бъде много успешно. „Нашият план е да интегрираме системите на BALYO и иновативните им технологии в повечето от нашите продукти стъпка по стъпка. На изложението LogiMat  ние ще представим първият произведен с общи усилия продукт, а след него още много ще последват.“

“Linde MH е лидер на Европейският пазар с големи познания и традиции в производството на кари и складова техника с много добре обособена организация и мрежа от сервизи и консултационни центрове. За нас те са идеалният пртньор, с който можем да създадем най-модерните роботи, които да служат по най-добрия начин на нашите общи клиенти“ каза Фабиен Бардине – Изпълнителен Директор (CEO) на BALYO , обяснявайки решението за старта на тази колаборациа с производителя на кари. „Ние в BALYO  произвеждаме уникална управляваща система за обработка на товари. Заедно с Linde MH ще предложим нестандартни решения на нашите клиенти, за да могат да оптимизират потока на стоки и товари в техните складове и в същото време да постигнат големи икономии на ресурси.“

Базирани на стандартни Linde машини, роботите уоравлявани от технологиите на BALYO не се нуждаят от каквото и да било управление от типа на идуктивно водене, лазерни рефлектори кабели и пр. Вместо това те използват специална лазерна технология, която сканира заобикалящата околна среда (стени, стелажи колони и пр.). Тази изключителна технология позволява бърза и лесна инсталация на системата. Първо складовото пространство се сканира и информацията се запазва в двуизмерна карта. След това се очертават маршрутите, по които ще преминава техниката и се задават параметрите на работата, която ще се извършва. Оборудвана с лазер, процесор и дигитализирана карта машината може да определи местоположението си в реално време.

Промени в склада, работата или маршрутите могат да нанасяни във всеки един момент много лесно и просто. Модерен софтуер позволява пълната интеграция към особеностите на всеки склад включително свързване с WMS и ERP системи и възможност за лесен достъп и контрол до роботите чрез интуитивен интерфейс.

Новото семейство роботи идва с изключително напреднала система за сигурност позволяваща лесно взаимодействие с операторире в случаите, когато е имало наличие на препятствие по трасето и автоматичното рестартиране на машината, след като пречката е отстранена и може да се продължи  нормалния работен процес. За разлика от други складови решения роботите правят 3D анализ на обстановката в реално време и се рестартират автономно при необходимост.

Linde Material Handling GmbH – компания собственост на гиганта KION GROUP AG е позиционирана на челно място при производителите на кари и складова техника и е лидер на пазара в Европа. В допълнение днес фирмата предлага своето ноу-хау получено с десетилетия на разрабботване  и производство на електрически задвижващи системи за външни клиенти с широк спектър на приложения. Като международна компания Linde Material Handling  разполага с производствени фабрики и мрежа от представителства в над 100 страни по целия свят. През фискалната 2013г в Linde Material Handling работят около 13 800 служители и генерираните продажби възлизат на 2,881 милярда Евро.

BALYO проектира, произвежда и маркетира роботизирани индустриални решения за производствения и логистичния сектор. Иновативните решения на компанията се считат за революционни в света на логистиката. Технологията е наложена в Европа и от скоро навлиза и в Северна Америка чрез BALYO Inc.

Експертните групи на BALYO оказват помощ на клиентите, провеждат обучения намаляват оперативните разходи и гарантират голяма възвръщаемост. BALYO подкрепя клиентите си през целият процес на определяне на потенциалния растеж на продуктивността и оптимизация на процесите и тяхното внедряване в работния цикъл.

От създаването си BALYO отбелязва растеж с около 100% на година. С финансовата подкрепа на престижни венчър компании и въоръжена с технологии от последно поколение компанията пренаписва историята на света на обработката на товари. 


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони