Нов електрокар и нов газокар доставени на фирма „Алфа и Зет“

Нов газокар Linde H14T – тип 391 и нов електрокар Linde E12 – тип 386 оборудвани с бални кламери Kaup предназначени за обработка на хартия започнаха работа в фирма „Алфа и Зет” ООД, гр. Хасково.
И двата модела машини са последно поколение Linde технология. Отличителни характеристики на тези кари са ниският разход на гориво, по-голямата производителност и надеждност. Машините са разработени и създадени за работа при всякакви условия и при максимално натоварване. Газокарът и електрокарът са оборудвани с бързи хидравлични връзки и позволяват лесен и безпроблемен демонтаж и подмяна на прикачните устройства с вилици за работа с Европалети или друг тип товари.

Прикачните съоръжения са производство на германския производител Кауп.


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони