Нов електрокар и нов газокар доставени на фирма „Алфа и Зет“

Нов газокар Linde H14T – тип 391 и нов електрокар Linde E12 – тип 386 оборудвани с бални кламери Kaup предназначени за обработка на хартия започнаха работа в фирма „Алфа и Зет” ООД, гр. Хасково.
И двата модела машини са последно поколение Linde технология. Отличителни характеристики на тези кари са ниският разход на гориво, по-голямата производителност и надеждност. Машините са разработени и създадени за работа при всякакви условия и при максимално натоварване. Газокарът и електрокарът са оборудвани с бързи хидравлични връзки и позволяват лесен и безпроблемен демонтаж и подмяна на прикачните устройства с вилици за работа с Европалети или друг тип товари.

Прикачните съоръжения са производство на германския производител Кауп.


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Online поръчка

Онлайн поръчка

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety