Доставени бяха първите кари с горивна клетка в Европа

Linde MH вече ще предлага електрокари с горивна клетка в своето продуктово портфолио!

Линде направи поредна огромна крачка по пътя към засиленото внедряване на иновативни технилогии за задвижване след като достави два електрокара с горивна клетка на Linde Gases Divison – подразделение на The Linde Group. Linde MH е първият производител на подемно-транспортна техника в Европа, който пуска в серийно производство кари с горивна клетка за специфични клиентски решения.

Двете доставени подемни машини с горивна клетка са базирани на модела на 3-тонния електрокар Linde E30-336. Но вместо с обичайната 80V тягова батерия, те са оборудвани с горивна клетка и резервоар, зареден с газообразен водород под 350 bar налягане. Извлеченият от водорода ток от своя страна захранва електромоторите, които задвижват електрокара. Успоредно с това специални големи кондензатори изпълняват функцията на буфер, за да могат покрият нуждата от пикова мощност при стартиране и повдигане на товара. Подемно-транспортните средства носят знака „CE” и се допуска да се движат в пътно-транспортната мрежа. По технически параметри и способности специалната машина не отстъпва от нейния „двойник” електрокар с тягова батерия.

Карите с горивни клетки Linde бяха разработени през последните две години съвместно с канадската компания Hydrogenix – дългогодишен кооперативен партньор на Linde и производител на горивни клетки. Единият от доставените в Linde Gas електрокари ще бъде използван за транспортирането на бутилки с газ от производствения цех до площадката за товарене и разтоварване, при което трябва да пресича и една обществена улица, а вторият е в зоната за пълнене на бутилки с газ. Двата електрокара с горивни клетки ще заместват дизеловите мотокари, използвани досега за същите дейности. Зареждането на газовия резервоар се извършва бързо и безопасно на колонка за зареждане при цеха за водород на Linde Gas и механизмът е сходен със този при зареждането на автомобил на бензиностанция.

Предимството от задвижването посредством горивни клетки е в „нулевите емисии” , които произвеждат машините. Отпадъчният продукт, който се образува при разпада на въглеродните молекули е чиста вода. Други предимства на задвижването с горивни клетки е отпадането от нуждата за използване на тягова батерия и часовете, изгубени при зареждането и смяната и, както и липсата на опасност от употребата на оловно-киселинни батерии.


Резервни части

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Инвестираме ли правилно?

Инвестираме ли правилно?

Референции

референции Linde

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Пелети

Пелети​​