Гаражи и зарядни помещения за електрокари

Гараж за мотокар

  • Стандартен модел – 5 х 9 х 3,4 m (2,77 m използваеми)
  • Ролетна врата – 2,75 х 2,65 m
  • Вхoдна врата – 1 х 2,10 m
  • Осветителни панела ( за дневна светлина ) – 4 бр.
  • Автоматичен газов сигнализатор - (при повишаване на нивото на изпарения при зареждане на батерии, сигнализатора включва вентилатора и повишава притока на свеж въздух в помещението)
  • Осветителни тела ( опционално оборудване
  • Фотоволтаична система за захранване на осветителните тела


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety