Гаражи и зарядни помещения за електрокари

Гараж за мотокар

  • Стандартен модел – 5 х 9 х 3,4 m (2,77 m използваеми)
  • Ролетна врата – 2,75 х 2,65 m
  • Вхoдна врата – 1 х 2,10 m
  • Осветителни панела ( за дневна светлина ) – 4 бр.
  • Автоматичен газов сигнализатор - (при повишаване на нивото на изпарения при зареждане на батерии, сигнализатора включва вентилатора и повишава притока на свеж въздух в помещението)
  • Осветителни тела ( опционално оборудване
  • Фотоволтаична система за захранване на осветителните тела


Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde