Влекачи

В спектъра на специални машини Linde са включени следните типове машини :

  • влекачи
  • платформени влекачи

Влекачите са предназначени за транспортиране на прикачни товари и имат товарен капацитет от 2 т. до 25 тона. Могат да бъдат ръчноводими електрически , автоматизирани триколесни с платформа за водача , автоматизирани триколесни със седящо операторско място или четириколесни със затворена операторска кабина .

Платформените влекачи се задвижват от асинхронни елекродвигатели, конструирани по иновативната „TrActive” техналогия на Linde, която позволява машината да работи при максимална мощност с минимален разход на енергия. Те имат товарен капацитет до 25 т. и затова намират широко приложение в различни сфери на икономиката.

Фирма „Мотокар Сервиз“ ООД предлага на своите клиенти и рециклирани влекачи.

товароподемност от 0.4 до 2.0 т.
товароподемност от 5.0 т.
товароподемност от 3.0 т.
товароподемност от 3.0 до 5.0 т.
НОВО Li ION
товароподемност от 6.0 до 8.0 т.
товароподемност от 25.0 т.
товароподемност от 2.0 т.

Linde Хидростатика

Linde Hydrostatic

Прикачни устройства

Прикачни устройства

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Електрически камиони

Goupil електрокамиони

Безопасност

Linde безопасност

Защо Linde

Защо Linde

LINDE CONNECT

Защо Linde

Машини с горивна клетка

Защо Linde

Linde Safety Guard

Linde Safety